Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Иновативна система за сметосъбиране

49 Поръчки ЧИСТО БЪДЕЩЕ Услуги

Това е нова система за транспортиране на отпадъци или, както я наричаме още "вакуумна система", която позволява да намалим замърсяването на околната среда и да подобрим жизнения стандарт на населението. Механизмът на тази технология се извършва изцяло под земята. Вследствие от това отпадъците попадат в мрежа от подземни запечатани тръби от въглеродна стомана, които водят до станция за събиране на боклук. Цената е за иновативна система в рамките на 1 километър.