Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Абонамент за неограничен брой логистични услуги за период от 9 месецa

0 Поръчки БТД Пощенски и куриерски дейности

При закупуване на тази услуга BTD се задължава да осигури достъп до неограничен брой логистични услуги за девет месеца. Стоките могат да бъдат доставени до всички точки на света.

При условие, че BTD не предостави надеждна куриерска услуга до 3 дни след получване на поръчка, дължи неустойка в размер на 300 лв на клиента.

Абонамент за неограничен брой логистични услуги за период от 6 месецa

0 Поръчки БТД Пощенски и куриерски дейности

При закупуване на тази услуга BTD се задължава да осигури достъп до неограничен брой логистични услуги за шест месеца. Стоките могат да бъдат доставени до всички точки на света.

При условие, че BTD не предостави надеждна куриерска услуга до 3 дни след получване на поръчка, дължи неустойка в размер на 300 лв на клиента.

Абонамент за неограничен брой логистични услуги за период от 3 месеца

0 Поръчки БТД Пощенски и куриерски дейности

При закупуване на тази услуга BTD се задължава да осигури достъп до неограничен брой логистични услуги за един месец. Стоките могат да бъдат доставени до всички точки на света.

При условие, че BTD не предостави надеждна куриерска услуга до 3 дни след получване на поръчка, дължи неустойка в размер на 300 лв на клиента. 

Абонамент за неограничен брой логистични услуги за период от 1 месец

0 Поръчки БТД Пощенски и куриерски дейности

При закупуване на тази услуга BTD се задължава да осигури достъп до неограничен брой логистични услуги за един месец. Стоките могат да бъдат доставени до всички точки на света.

При условие, че BTD не предостави надеждна куриерска услуга до 3 дни след получване на поръчка, дължи неустойка в размер на 300 лв на клиента.