Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Банков трезор

2 Поръчки ГЛОБАЛ ИНВЕСТ БАНК Банков трезор

                       Размер (см.)/ Size(sm.)                                                                  Срок за ползване/ Term of use

                                                                                             1 месец/month         3 месеца/months         6 месеца /months        12 месеца/months

I.                       5/30/50                                                     15.00 BGN                   25.00 BGN                      45.00 BGN                      80.00 BGN

II.                     30/30/50                                                    45.00 BGN                   55.00 BGN                      70.00 BGN                    130.00 BGN

III.                    60/30/50                                                    60.00 BGN                   70.00 BGN                      100.00 BGN                   180.00 BGN