Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Потребителски кредит

0 Поръчки КРЕДИТ КОРПОРЕЙШЪН БАНК Кредити

Размер до 30 000 BGN 

Срок до 10 години

Без пърочитл за суми до 10 000 BGN

Фиксиран или променлив лихвен процент

Кредит за закупуване на желани от Вас стоки и услуги

или покриващ други Ваши нужди.

Кредитна карта

0 Поръчки КРЕДИТ КОРПОРЕЙШЪН БАНК Банкови карти

• удобно разплащателно средство за покупка на стоки и услуги

• гратисен период и кредитен лимит, предоставен от банката

• достъп до средствата по всяко време и SMS известяване

1,6% на месец, който се начислява върху ползваната и непогасена част.

 

 

Дебитна карта

0 Поръчки КРЕДИТ КОРПОРЕЙШЪН БАНК Банкови карти

Дебитна карта VISA ELECTRON

Възможности

• теглене на пари в брой

бързо и лесно плащане чрез терминални устройства

превод между платежни сметки

Клиентът може по всяко време да провери наличността по сметката си.

Набирателна сметка

0 Поръчки КРЕДИТ КОРПОРЕЙШЪН БАНК Банкови сметки

Набирателна сметка на търговско дружество в процес на учредяване

Необходими документи

искане за откриване на сметка

учредителен акт на дружеството

регистрация по БУЛСТАТ

спесимен с подписите на упълномощените лица

Разплащателна сметка за юридически лица

0 Поръчки КРЕДИТ КОРПОРЕЙШЪН БАНК Банкови сметки

За какво служи?

• безсрочно съхранение на пари

• безкасови плащания

Необходими документи за откриване

• искане за откриване на сметка

• учредителен акт на дружеството

• регистрация по БУЛСТАТ

• спесимен от подписите на упълномощените лица