Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Безлихвен кредит Axis #StayHome

9 Поръчки АКСИС БАНК Кредитни сделки

Останете си вкъщи и бъдете спокойни за финансовото Ви състояние. За нас здравето винаги е било на първо място преди всичко, за това създадохме решение за създалата се ситуация. С безлихвения кредит Axis #StayHome успяхме да поставим контрол, достъпен до всички наши клиенти. Кандидатствайте сега!

 • Без лихва
 • Без допълнителни такси и комисиони
 • За срок от 5 години
 • Размер до 5 000.00 BGN
 • Една година гратисен период
 • Единствена такса за закриване от 50.00 BGN
Банков сейф Axis Cast

5 Поръчки АКСИС БАНК Банкови сейфове

Аксис Банк е прецедент в сферата на банкирането поради няколко силно изразени фактора, един от които е сигурността. Със сейфовете на Аксис Банк получавате гаранция за безпрецедентна защита.

височина

До 30 дни

До 90 дни

До 180 дни

До 360 дни

5 см.

BGN 30

BGN 48

BGN 80

BGN 120

7,5 см.

BGN 39

BGN 50

BGN 84

BGN 123

10 см.

BGN 48

BGN 52

BGN 90

BGN 128

15 см.

BGN 57

BGN 60

BGN 100

BGN 135

20 см.

BGN 66

BGN 64

BGN 110

BGN 143

30 см.

BGN 75

BGN 72

BGN 130

BGN 165

45 см.

BGN 84

BGN 120

BGN 200

BGN 248

60 см.

BGN 96

BGN 150

BGN 240

BGN 270

 

Овърдрафт Axis Bank Express

4 Поръчки АКСИС БАНК Кредитни сделки

Уникалното съчетание между дебит и кредит е именно овърдрафтът. А безупречният комфорт и безусловната сигурност на Axis Bank Express придават нов луксозен образ на услугата.

 • Такса за искане - 20.00 BGN
 • Месечна такса-обслужване - 2.00 BGN
 • Лихва - 11.00%
Кредитна карта Axis Plus

3 Поръчки АКСИС БАНК Платежни карти

Axis Plus осигурява достъп до нуждите Ви по всяко време при всякакви условия

Условия за физически лица:

 • Такса при теглене - 1.00 BGN + 1.00%
 • Годишна такса-обслужване - 40.00 BGN
 • Лихва - 18.00%

Условия за юридически лица:

 • Такса при теглене - от 3.00 BGN + 1.00% до 11.00 BGN +3.00%
 • Годишна такса-обслужване - 40.00 BGN
 • Лихва - SOFIBOR + договорена надбавка
Фирмен кредит Axis Solution

3 Поръчки АКСИС БАНК Кредитни сделки

С фирмения кредит Axis Solution можете да бъдете сигурни за оборотния капитал, от който се нуждаете.

 • Такса за искане - от 40 BGN до макс. 3 000 BGN
 • Такса-обслужване - 1%
 • Размер - до 5 000 000.00 BGN
 • Лихва - SOFIBAR + договорена надбавка
 • Срок - до 10 години
Потребителски кредит Axis Comfort

3 Поръчки АКСИС БАНК Кредитни сделки

Потребителският кредит Axis Comfort е изключително удобен, като предлага услугата в най-опростен вариант без сложни и гъвкави условия.

 • Такса за искане - 20.00 BGN
 • Такса за усвояване - 2.50%
 • Лихва - 9.00%
 • Срок - до 10 години
Влог Axis Future

4 Поръчки АКСИС БАНК Банкови сметки

С влоговете на Аксис Банк забравяте за финансовите проблеми, особено с голямата възвръщаемост, която предлагаме.

При срочен депозит:

 • Минимално салдо - 1 000.00 BGN
 • Лихва - от 0.30% до 3.00%
 • Срок - от 1 до 12 месеца

При безсрочен влог:

 • Минимално салдо - 100.00 BGN
 • Лихва - от 0.30% до 1.50%
 • Месечна такса-обслужване - 2.50 BGN
 • БЕЗ ТАКСА ЗА ДЕТСКИ ВЛОГ
Разплащателна сметка за юридически лица

3 Поръчки АКСИС БАНК Банкови сметки

Разплащателна сметка за юридически лица Аксис предлага откриване на дебитна сметка с опции за добавки и надграждания с дебитни карти и овърдрафти.

 • Такса за откриване - 10.00 BGN
 • Месечна такса-обслужване - 15.00 BGN
 • Минимално салдо - 200.00 BGN
 • Лихва - 0.10%
 • Такса закриване - 15.00 BGN
Разплащателна сметка за физически лица

4 Поръчки АКСИС БАНК Банкови сметки

Разплащателна сметка за физически лица Аксис предлага откриване на дебитна сметка с опции за добавки и надграждания с дебитни карти и овърдрафти.

 • Такса за откриване - 2.00 BGN
 • Месечна такса-обслужване - 2.50 BGN
 • Минимално салдо - 50.00 BGN
 • Лихва - 0.01%