Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

VN-M1500HE

21 Поръчки РЕКОСИСТЕМ РЕКУПЕРАТОРИ

Рекуператор Toshiba-VN-M1500HE e с дебит на въздуха до 3500 m3/h. Рекуператор Тошиба M350HE e с дебит на въздуха от 150 до 2000 m3/h.Автоматично превключване към ефективен работен режим: сам избира работния си режим в зависимост от условията.

M350HE

18 Поръчки РЕКОСИСТЕМ РЕКУПЕРАТОРИ

Рекуператор Тошиба M350HE e с дебит на въздуха от 150 до 2000 m3/h. Управлява се посредством комуникационен протокол (дистанционно) (TCC-LINK). Обемната скорост на въздушния баланс може да бъде променена според нуждите на използваната среда и местонахождение.

AN026JSKLKN

16 Поръчки РЕКОСИСТЕМ РЕКУПЕРАТОРИ

Този модел, освен топлообменник, съдържа и вентилатори за засмукване на замърсения въздух и за нагнетяване на подавания въздух, както и филтри за пречистване на постъпващия в блока външен въздух и отвеждания от помещенията замърсен въздух.Компактен и изключително ефективен, той гарантира намаление на разходите и комфортна среда

VUT 550 VB EC A11

15 Поръчки РЕКОСИСТЕМ РЕКУПЕРАТОРИ

Рекуператорът VUT 550 VB EC е пълнофункционална вентилационна кутия, която предоставя филтриран чист и свеж въздух в помещенията и извежда от помещението острелия въздух.

Рекуператорът VUT 550 VB EC е предназначен за енергийно ефективна вентилация на къщи и апартаменти и е проектиран за кръгли въздуховоди с диаметър  Ø 200 мм

VUT 100 P mini

7 Поръчки РЕКОСИСТЕМ РЕКУПЕРАТОРИ

100 P mini е лесно и ефективно решение за изграждане на енергоспестяваща и евтина вентилация на самостоятелни стаи, вили, обществени и търговски помещения. Той е пълнофункционална вентилационна кутия, която предоставя чист и свеж въздух в помещенията и извежда от помещението острелия въздух. 

Благодарение на компактния си корпус и тиха работа, рекуператорът VUT 100 P mini - проектиран за кръгли въздуховоди с диаметър  Ø 125 мм. - може да се монтира над окачени тавани.

VENTS SOLO RA1-5-9 R

9 Поръчки РЕКОСИСТЕМ РЕКУПЕРАТОРИ

Рекуператор реверсивен вентилатор  е стенен реверсивен вентилатор с керамичен топлообменник за топлинна и енергийна регенерация с ефективност до 85%, капацитет до 46 m3/h и EC двигател с ниско потребление от 1,89 W. Въздухът се обработва от реверсивен аксиален вентилатор с ЕС (електронно комутиран) мотор. Благодарение на ЕС технологията вентилаторът се отличава с ниско енергийно потребление. Моторът е защитен от прегряване и е с двигател на лагери, гарантиращ по-дълъг срок на експлоатация.