Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Транспортиране на товари с бус до 1т.

18 Поръчки МТЛ Транспортни услуги в града

  • Цената е в български лева и е за 1км.
  • Цената включва: обратен пробег, кашониране и безопасно подреждане на товара в превозното средство.  Доставката се извършва в рамките на 1 работен ден.
Абонамент за неограничен брой логистични услуги за период от 9 месецa

0 Поръчки БТД Пощенски и куриерски дейности

При закупуване на тази услуга BTD се задължава да осигури достъп до неограничен брой логистични услуги за девет месеца. Стоките могат да бъдат доставени до всички точки на света.

При условие, че BTD не предостави надеждна куриерска услуга до 3 дни след получване на поръчка, дължи неустойка в размер на 300 лв на клиента.

Абонамент за неограничен брой логистични услуги за период от 6 месецa

0 Поръчки БТД Пощенски и куриерски дейности

При закупуване на тази услуга BTD се задължава да осигури достъп до неограничен брой логистични услуги за шест месеца. Стоките могат да бъдат доставени до всички точки на света.

При условие, че BTD не предостави надеждна куриерска услуга до 3 дни след получване на поръчка, дължи неустойка в размер на 300 лв на клиента.

Абонамент за неограничен брой логистични услуги за период от 3 месеца

0 Поръчки БТД Пощенски и куриерски дейности

При закупуване на тази услуга BTD се задължава да осигури достъп до неограничен брой логистични услуги за един месец. Стоките могат да бъдат доставени до всички точки на света.

При условие, че BTD не предостави надеждна куриерска услуга до 3 дни след получване на поръчка, дължи неустойка в размер на 300 лв на клиента.